2018 FINA OPEN WATER SWIMMING SCHOOL 講習課程公告 

更新日期:2018/03/06 12:29     分類:最新消息

2018 FINA OPEN WATER SWIMMING SCHOOL 講習課程公告

講習日期:1073 10日至11 (早上8:30報到)

住宿日期:1073 9 日至11 (15:00check in )

 

服裝 : Day1 – 白色裁判服+深色褲子(黑色或藍色)

           Day2 - 紅色裁判服+深色褲子(黑色或藍色)

 

課程表如附件

 

講習地點: 華夏大飯店

                 ( 桃園市龜山區文化二路28 03-3275888 )